Top cele mai populare produse fitness
Livrare rapidă
în toată Europa
Cele mai frumoase pachete
roz sub soare
Nu suntem un magazin online obișnuit, suntem fete ca tine

Condiții de protecție a datelor personale 
I. Dispoziții de bază 

 1. Administratorul datelor cu caracter personal conform art. 4 alineatul 7 din Regulamentul Parlamentului și Consiliului european (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare: „GDPR”) este Petr Pravda CUI 74250272 cu sediul social la adresa Chvojenecká 403 (denumit în continuare: „administrator“).
 2. Datele de contact ale administratorului sunt

Adresa: Chvojenecká 403, Praga, 19017

E-mail: info@ladylab.ro

 1. Datele cu caracter personal înseamnă toate informațiile despre o persoană fizică identificată sau identificabilă; persoana fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin raportare la un anumit identificator, cum ar fi numele, numărul de identificare, informațiile despre locație, identificatorul de rețea sau unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 
 2. Administratorul nu a numit un responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal. 


II. Surse și categorii a datelor prelucrate cu caracter personal 

 1. Administratorul prelucrează datele personale pe care le-ați oferit sau datele personale pe care le-a obținut administratorul în urma îndeplinirii comenzii Dvs. 
 2. Administratorul prelucrează datele Dvs. de identificare și contact și datele necesare pentru executarea contractului. 

III. Motivul legal și scopul prelucrării datelor cu caracter personal 

 1. Motivul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este
 • executarea contractului dintre Dvs. și administrator conform dispozițiilor art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR,
 • interesul legitim al administratorului în scopuri de furnizare de marketing direct (în special trimiterea mesajelor comerciale și newsletter-elor) conform dispozițiilor art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR,
 • Acordul Dvs. cu prelucrarea datelor în scopuri de furnizare de marketing direct (în special trimiterea mesajelor comerciale și newsletter-elor) conform dispozițiilor art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR coroborat cu § 7 alin. 2 din Legea nr. 480/2004 Col., privind anumite servicii ale societății informaționale, în cazul în care marfa sau serviciul nu a fost comandat. 
 1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este 
 • prelucrarea comenzii Dvs. și exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre Dvs. și administratorul; pentru comandă sunt necesare datele personale pentru procesarea cu succes a comenzii (nume și adresa, contact); furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului, fără furzinarea datelor cu caracter personal nu este posibilă încheierea contractului sau executarea acestora de către administrator, 
 • trimiterea mesajelor comerciale și efectuarea altor activități de marketing. 
 1. Din partea administratorului nu există nicio decizie automată individuală în sensul art. 22 GDPR. Ați dat acordul Dvs. explicit pentru o astfel de prelucrare. 


IV. Perioada de păstrare a datelor 

 1. Administratorul păstrează datele personale
 • pentru perioada necesară exercitării drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre Dvs. și administrator și pentru a revendica drepturile care decurg din aceste relații contractuale (pentru o perioadă de 15 ani de la încetarea relației contractuale).
 • pentru o perioadă până la retragerea acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, timp de maxim 10 ani, dacă datele cu caracter personal sunt prelecrate pe baza acordului. 
 1. După expirarea perioadei de păstrarea a datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal vor fi suprimate de administrator. 

V. Beneficiarii datelor cu caracter personal (sub-furnizorii administratorului)

 1. Beneficiarii datelor cu caracter personal sunt persoane 
 • implicate în livrarea mărfurilor/ serviciilor / realizarea plăților în cadrul contractului,
 • furnizează serviciile de operare a magazinului online și alte servicii legate de operarea magazinului online,
 • furnizează serviciile de marketing.
 1. Administratorul nu intenționează să predă datele cu caracter personal într-o țară terță (într-o țară în afara UE) sau către o organizație internațională. 
 2. Servicii de operare care oferă servicii de marketing și asistență 

 • Google analytics - înregistrează cookie-urile și utilizarea site-ului web
 • Google Adwords - înregistrează cookie-urile și utilizarea site-ului web
 • Google achiziții - solicitare de recenzii, înregistrează adresa de e-mail dacă dați acordul la procesul de comandă
 • Heureka - înregistrează conversiile de achiziție și adresa de e-mail pentru serviciul ”Verificat de clienți” 
 • Zboží.cz - înregistrează conversiile de achiziție și adresa de e-mail
 • Sklik - înregistrează cookie-urile și utilizarea site-ului web, conversiile de achiziție
 • Facebook - înregistrează cookie-urile și utilizarea site-ului web, conversiile de achiziție

VI. Drepturile Dvs. 

 1. În condițiile prevăzute în GDPR aveți
 • dreptul de acces la datele Dvs. cu caracter personal conform art. 15 GDPR,
 • dreptul de a rectifica datele cu caracter personal conform art. 16 GDPR, eventual de a limita prelucrarea conform art.18 GDPR.
 • dreptul de a suprima datele cu caracter personal conform art. 17 GDPR.
 • dreptul de a se opune procesării conform art. 21 GDPR și
 • dreptul de portabilitate a datelor conform art. 20 GDPR.
 • dreptul de a retrage acordul cu prelucrarea în scris sau electronic la adresa sau e-mailul administratorului specificat în art. III din prezentul document. Puteți retrage oricând acordul în contul propriu de client.
 1. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal dacă credeți că a fost încălcat dreptul Dvs. la protecția datelor cu caracter personal. 

Politica de securitate a datelor cu caracter personal

 1. Administratorul declară că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.
 2. Administratorul a luat măsuri tehnice pentru securizarea stocării datelor și a datelor cu caracter personal în formă tipărită, în special accesul securizat / criptat la site-ul, criptarea parolelor clienților în baza de date, actualizările regulate ale sistemului, copii regulate de rezervă a sistemului. 
 3. Administratorul declară că numai persoanele autorizate de către acesta au acces la datele cu caracter personal. 

VIII. Dispoziții finale 

 1. Prin trimiterea unei comenzi din formularul online de comandă, confirmați că sunteți familiarizați și acceptați în integritate termenii de confidențialitate.
 2. Vă dați acordul cu acești termeni bifând căsuța de acord a formularului online. Prin bifarea căsuței de acord confirmați că sunteți familiarizați și acceptați în integritate termenii de confidențialitate. 
 3. Administratorul are dreptul de a modifica aceste condiții. Noua versiune a Politicii de confidențialitate va fi publicată pe site-ul său web și, în același timp, veți primi noua versiune pe adresa dvs. de e-mail furnizată administratorului. 

Aceste condiții intră în vigoare la data de 25.5.2018.


Top cele mai populare produse fitness
Livrare rapidă
în toată Europa
Cele mai frumoase pachete
roz sub soare
Nu suntem un magazin online obișnuit, suntem fete ca tine